Avfuktare i källare

Läs mer om hur du kan skydda din källare med hjälp av en avfuktare.

Varför ska man ha en avfuktare i källaren?

För ett antal år sedan blev det vanligt att använda betong som konstruktionsmaterial i källare, och under en period var det också vanligt att använda plastfärg vid målning. Problemet med denna färg är att den inte andas utan stänger inne fukten, vilket gör att färgen lossnar.

Påföljderna av detta är att mögelpåväxt, rötskador och dålig lukt bildas i källarutrymmen, särskilt då dessa är nedgrävda i marken. Finns det mycket rötskador bör de skadade delarna bytas ut omedelbart, men är skadorna mindre omfattande kan det räcka med att tvätta bort synliga angrepp med exempelvis mögeltvätt eller diskmedel. Vid omfattande skador och mycket besvärande lukt bör dock en sanering göras.

Enligt nyare forskning från Sverige har det visat sig att effekterna av mögelskador är mycket allvarligare än tidigare trott, då förekomsten av så kallade mykotoxiner är vanliga vid fuktskador i källare och liknande utrymmen.

Mykotoxiner är ett mögelgift och finns enligt forskare nästan alltid där synligt mögel finns. Även forskning från Finland har påvisat att olika typer av mykotoxiner som existerar tillsammans kan ge fler skador än vad som tidigare konstaterats.

Det behövs dessutom inga stora mängder av mögelgifter för att de ska anses hälsofarliga. För att förhindra uppkomsten av fukt kan du installera en avfuktare i din källare.

Att förebygga fukt och mögel

Det går att aktivt minska risken för fuktskador och mögel i både källare och den övriga bostaden med hjälp av enkla vardagliga knep. Det du ska tänka på är att bland annat stänga badrumsdörren när du duschar samt att torka upp och vädra badrummet efteråt.

Om fukten kondenserar finns det nämligen stor risk för fukt- och mögelskador. Tänk också på att hänga upp tvätt utomhus när vädret tillåter, alternativt att använda torktumlare om sådan finns. Hänger du ofta fuktig tvätt inomhus stiger luftfuktigheten och risken för mögeltillväxt ökar. Detta gäller särskilt små, stängda utrymmen som tvättstuga eller liknande.

Använd också spisfläkten och lock vid all matlagning, och kom ihåg att se över befintlig ventilation.

Krypgrund

En så kallad krypgrund är en vidareutveckling av den historiska torpargrunden. Vanligen består en krypgrund av en murad betonggrund, på vilken huset står. Grundmuren ska vara väl ventilerad och bjälklaget isolerat med exempelvis sågspån, glasull eller stenull.

I regel saknar den murstock som oftast fanns i torpargrunden. Idag anser de att en krypgrund är en riskkonstruktion eftersom det kan uppstå höga fuktvärden i utrymmet.

Har du en krypgrund går det dock att tillföra en liten mängd värme i själva grunden för få ett permanent fuktskydd som motverkar och förebygger uppkomsten av fuktskador och påväxt av svamp och bakterier.

Oönskad lukt

Om du känner av en oönskad och oangenäm lukt i huset bör du genast ta reda på orsaken till denna. Så kallad källarlukt, eller mikrobiell lukt, förknippas ofta med fukt och mögel. Lukten kan vara mycket besvärande och sätta sig i bland annat kläder, möbler och textilier.

Som värst är det dock när fukten torkas och mögelsvampen dör, eftersom svampen släpper sina sporer när klimatet börjar bli mer ogynnsamt för den att överleva. Oönskad lukt kan också uppstå ifrån jordbakterier, olika sorters metangaser, samt från tryckimpregnerat virke.

Är problemen stora bör du sanera för att ta död på alla sporer, i övrigt är en luftfuktare den bästa lösningen.

Hitta rätt avfuktare

Det finns flera metoder för att avlägsna fukt och flera olika luftavfuktare, som tack vare sin kapacitet oftast är det effektivaste alternativet.

När du väljer avfuktare till din källare är det bra att tänka på att apparaten ska vara användarvänlig, det vill säga att det är enkelt att ställa in reglage, tömma kondensbehållaren samt att byta ut eller rengöra luftfiltret när detta behövs.

För uppvärmda utrymmen som exempelvis en källare, kan en kondensavfuktare vara mest effektivt, medan det för riktigt kalla utrymmen kan vara bäst med en luftavfuktare med sorptionsavfuktning.

För fristående utrymmen likt ett garage eller en friggebod, som är frostfritt men ändå kan bli rejält kallt, kan en kombinerad kondens- och sorptionsavfuktare vara lösningen.