Avfuktare krypgrund

Läs mer om hur du kan skydda din krypgrund med hjälp av en avfuktare.

Krypgrundsavfuktning

Fukt i krypgrunden är en orsak till många problem, både för byggnaden och hälsan hos de som bor i huset. Själva fukten är inte det som orsakar problem, däremot kommer det vara enklare för till exempel mögel och olika typer av svampar att växa i en fuktig miljö. Om mögel tillåts växa i grunden kommer huset ta skada och du och dina barn kan komma att få problem med astma, allergi eller andra luftvägsbesvär. Det enklaste sättet att undvika att drabbas av detta alltför vanliga problem är att investera i en avfuktare till krypgrunden. Det är en enkel och bra investering som alla husägare bör överväga.

Huruvida ditt hus riskerar att få fukt i krypgrunden beror mycket på vilken typ av isolering du har i din grund. Den typen som är uteluftsventilerade är den som löper störst risk att drabbas av mögelangrepp på grund av fukt. Du kan förebygga det genom att, om du bygger ett nytt hus, värmeisolera på ett sådant sätt att en mindre del av bjälklagsisoleringen läggs på marken. För dig som äger ett äldre hus är det här dock sällan en lösning som är lätt att efterkonstruera. Då är en avfuktare till krypgrunden en betydligt smidigare lösning som hjälper långsiktigt, utan att du behöver göra stora ändringar i husets konstruktion.

Sorptionsavfuktare

Så uppstår fukt i krypgrunden

Fukt i krypgrunden kan uppstå på flera sätt. Det vanligaste är att varm luft kommer in i krypgrunden utifrån. När den varma luften möter den kalla luften i krypgrunden uppstår kondens och luftfuktigheten ökar. Fukt kan också komma in mer direkt utifrån i form av vatten. Om din krypgrund inte är tillräckligt tät kan det läcka in när det regnar, eller så kan vatten läcka in underifrån genom marken eller via stuprören på huset. Risken för att fukt av någon anledning ska tränga in i krypgrunden är störst under de varma årstiderna, och då är god ventilering eller avfuktning extra viktigt.

Hur vet jag om jag har mögel i krypgrunden?

Det enklaste sättet att själv kontrollera om du har mögel i krypgrunden är genom att titta och lukta. Om luften inne i din bostad eller ditt sommarhus känns lätt unken är det ett varningstecken. Ett gott råd är att oavsett om det luktar unket eller ej, göra det till en vana att kontrollera grunden minst en gång om året. Eftersom fukt trivs när det är varmt är augusti en bra hålltid för att göra en kontroll av krypgrunden. Känn efter hur själva grunden luktar och kontrollera att det inte finns några synliga angrepp på bjälklaget. Om du känner dig osäker kan du ta hjälp av en fackman.

Hur fungerar en avfuktare?

En avfuktare fungerar på så sätt att den torkar all luft i krypgrunden och avlägsnar fukten. Om du har ett hus som har drabbats av mögel eller löper stor risk att göra det, garanterar avfuktaren att problemen inte förvärras. Likaledes ser avfuktaren till att dålig lukt inte tränger upp ur grunden och påverkar ditt inomhusklimat i negativ bemärkelse. Med en avfuktare sänks luftfuktigheten ner till sådana nivåer att nytt mögel inte kan växa till. För dig som har ett äldre hus som har börjat få problem är det här ofta den mest kostnadseffektiva lösningen. Alternativet till en avfuktare är i de flesta fall att helt bygga om grunden.

Vilka andra sätt finns det att förebygga mögel?

Krypgrunder var under en period mycket populära och rekommenderades av myndigheterna. Förr var det även det absolut vanligaste sättet att bygga hus (med så kallad torpargrund). Idag har krypgrunderna i allt större utsträckning ersatts med en gjuten platta på mark, och ett alternativ för dig som idag har en krypgrund är alltså att ersätta den med platta på mark. Det är dock ett dyrt och arbetskrävande alternativ. Ytterligare en variant är att lägga in ett varmbjälklag av cellplast på bjälklagets undersida för att hindra fukt att tränga in. Dessa är alla bra förebyggande metoder, men för dig som redan drabbats av mögel är en avfuktare att rekommendera.