Fukt i källare

Läs mer om fukt i källaren och vad man kan göra åt detta.

Problem som kan uppstå

Fukt i källare är i många avseenden naturligt med hänsyn till hur ett sådant rum normalt sett är utformat. En källare ligger under markplan, så det finns många sätt som fukt kan tränga in på. Källaren är dessutom ofta inte isolerad på samma sätt som ett normalt rum som är avsett för människor att bo i, vilket ytterligare gör att det är lättare för fukt att ta sig in där. Det är dock inte alltid det är ett större problem att en källare är fuktig till viss del, men ibland kan det ändå vara något som måste åtgärdas.

Den som får fukt i källare kan också få andra problem. Fukt och vatten är något som kan orsaka mögelskador, vilket i sin tur kan ge hälsoproblem i form av till exempel astma eller allergier. Du kan också få vattenskador i källaren som är besvärliga att komma tillrätta med, eller i värsta fall sådana problem att det bildas pölar med vatten på källargolvet som inte dunstar bort av sig själva. Ett enkelt sätt att kolla om din källare riskerar att få fuktproblem är att investera i en hygrometer som mäter inomhusklimat och luftfuktighet. En sådan kostar inte mycket och ger en indikation om du måste åtgärda fuktsituationen.

Hur förebygger man fukt i källaren?

Det bästa sättet att förebygga fukt i källaren är att ha risken i åtanke redan när källaren byggs. Ofta när du har köpt ett hus så är det dock ingenting som går att göra då källaren redan är byggd av någon annan. Du är då hänvisad till sekundära åtgärder, likt att till exempel dränera området runt källaren och bygga in nya lösningar, likt cellplastskivor eller makadam som isolering. Det är dock ett stort jobb och du kommer behöva gräva upp runt omkring huset för att kunna implementera lösningarna. Du kan också jobba invärtes med bättre ventilationslösning eller med att isolera golvet bättre.

Hur hanterar man befintlig fukt i källaren?

Det enklaste och billigaste sättet att hantera fukt i ett källarutrymme är att skaffa en avfuktare. En avfuktare är en maskin som suger upp och blåser ut fuktig luft istället för att låta den samlas inne i källaren och orsaka skada. Med en avfuktare kommer du hela tiden ha en mer fördelaktig luftfuktighet i din källare, vilket förebygger många skador och problem. Mögel behöver till exempel en viss temperatur och luftfuktighet för att kunna utvecklas växa till sig i ett rum. En avfuktare kan sätta stopp för detta och är även ett mycket mera kostnadseffektivt alternativ.

Vilka hälsoproblem kan fukt och mögel orsaka?

Fukt och mögel i en inomhusmiljö kan orsaka en lång rad hälsoproblem och det är därför något som i så stor utsträckning som möjligt bör undvikas. Mögel kan ge andningsbesvär av olika slag, så som astma eller allergier. Den som redan har dylika symptom upplever dessutom ofta en kraftig försämring i ett mögelskadat hus och kommer i värsta fall behöva uppsöka läkare. Mögel är alltså något du behöver åtgärda skyndsamt om du upptäcker det, och helst också förebygga. Till exempel genom att investera i en avfuktare i källare med krypgrund. Fukt och mögel är däremot inget ovanligt, undersökningar visar att upp emot vart femte hus har mögelskador.

Kan man leva med fukt i källaren?

Är det ett så stort problem att ha lite fukt i källaren? Det är en fråga som beror väldigt mycket på vad du tänker använda din källare till, hur ofta du vistas i den och hur den ansluter till resten av huset. Att ha fukt i källaren är som sagt naturligt med tanke på hur det rummet är beskaffat, och om du bara använder din källare till förvaring av torrvaror, eller som vinkällare, så kanske det inte är ett problem. Men om du har tankar på att inreda källaren eller förvara mer värdefulla saker i den är det definitivt värt att satsa på någon form av avfuktning.