Hygrostat

Vad är en hygrostat och hur kan den hjälpa mig?

Vad är en hygrostat?

Enkelt beskrivet är en hygrostat ett instrument som används för att mäta och kontrollera luftfuktighet. Själva hygrostaten kan finnas inbyggd i till exempel en avfuktare eller en luftkonditionering. Det är det verktyg som reglerar avfuktningen genom att slås på och av automatiskt när den förutbestämda luftfuktigheten i utrymmet där den används har uppnåtts. Om du äger en avfuktare är det alltså hygrostaten i den som ser till att rummet du vistas i har en behaglig temperatur och som ett extra plus hjälper den även till att förhindra att mögel eller andra otrevligheter utvecklas i ditt hem.

Hygrostaten kan du i de allra flesta fall programmera via de inställningar som finns i avfuktaren. Här kan du bland annat se den temperatur som rummet har för tillfället samt ställa in vilken temperatur du önskar. Intervallet för luftfuktighet ligger då oftast på 15 % – 45 % i relativ luftfuktighet (RH), då 45 % brukar anses som en ideal fuktighetsnivå. Det finns också de avfuktare som bland annat tillåter hygrostaten att själv läsa av fukthalten i ett rum och den kan därefter sätta igång eller stänga av sig själv allteftersom luftfuktigheten stiger eller sjunker. Alla Arctus avfuktare i Fenja-linjen har en hygrostat.

Hygrostat

Se upp för en missvisande hygrostat

Då du inte vill att mögel eller andra bakterier ska bildas i ditt hem är det väsentligt att du väljer en avfuktare med en hygrostat som både är rättvisande och av god kvalitet. Tyvärr kan många fabriksfärdiga sorptionsavfuktare – en avfuktare som verkar i ett kallt utrymme – ofta vara utrustade med en missvisande hygrostat och den kommer då att känna av att luftfuktigheten är högre än den är. Biverkningarna som du får lida av i dessa fall är bland annat att utrymmet där avfuktaren står blir fuktigt och syftet med avfuktaren går därmed förlorat. Dessutom slösar du energi på att ha igång avfuktaren.

Hygrostat i badrumsfläkt

Förutom i avfuktare kan du bland annat hitta hygrostater i badrumsfläktar. En badrumsfläkt med en hygrostat är ofta installerad på så sätt att den ska känna av klimatet och temperaturen i badrummet. Därefter ska den förflytta luft om luftfuktigheten blir för hög eller starta upp ventilationen om det finns risk för mögel eller fuktskador. En faktor som är viktig att tänka på om du har en badrumsfläkt är att rengöra den grundligt med varmt vatten då och då. Detta eftersom det oftast samlas damm, luftburna schampo-rester och annan smuts på fläktens vingar vilket kan försämra funktionen i själva fläkthjulet.

Hygrostat i källare

Om du är ute efter en avfuktare som ska användas i din källare är en kondensavfuktare med tillhörande hygrostat ofta det optimala alternativet. En kondensavfuktare är perfekt för fuktiga utrymmen likt källare, husvagnar och garage då den i princip har samma funktion som ett kylskåp, i den mån att den suger in kall luft och ger ifrån sig varm. All fuktig luft som finns i utrymmet kommer sugas upp och därefter kylas ner och kondenseras inne i avfuktaren. Detta vatten samlas sedan i en vattenbehållare som du tömmer manuellt då och då. Luften inne i kondensavfuktaren blir nu uppvärmd och blåses ut som torr och varm luft i utrymmet.

Undvik mögel i ditt hem

Det finns en stor mängd mögelsporer i utomhusluften och dessa angriper ständigt alla typer av material. Själva mögeltillväxten kan dock bara utbryta om rätt klimatförhållanden för mögel råder. Då mögel trivs i fuktiga utrymmen är det vanligt att källare och tvättstugor drabbas mest. För att förhindra att ditt hus angrips av mögel kan du investera i en avfuktare med en hygrostat. Med hjälp av en avfuktare kan du reglera temperaturen och luftfuktigheten i ditt hem och hygrostaten kan ställas in på en viss temperatur och luftfuktighet. Den slås sedan på och av automatiskt när fuktigheten ligger över eller under den angivna procenten.