Luftfuktighet inomhus

Läs mer om luftfuktighet inomhus i svenska hem.

Höga fuktnivåer

Vi svenskar lägger stora pengar på vårt boende när det kommer till renovering, men vi tycks inte alltid lägga allt för stor vikt på inomhusklimatet. Det vill säga luften vi omger oss av och konstant andas in när vi befinner oss i hemmets trygga vrå. Rätt luftfuktighet inomhus i hemmet är direkt avgörande för vårt välmående och även för hemmets generella kondition.

En allt för hög luftfuktighet kan leda till skador på grund av mögelbildning, vilket dessutom ger upphov till dålig lukt. Källarutrymmen, förråd och tvättstugor är klassiska utrymmen som utsätts för höga fukthalter, vilka du som husägare bör få bukt på för att säkerställa ett sunt boende.

Det svenska klimatet anses i miljötermer vara tufft eftersom väderåret präglas av stora temperatursvängningar och dessa skillnader påverkar även luftfuktighet inomhus i våra hem. När det kommer till luftfuktigheten i svenska hem brukar det talas om olika nivåer där 75 % är en gräns för vad som anses vara rimligt att ha under längre perioder.

Skulle ett utrymme i hemmet ha en luftfuktighet som överstiger denna halt bör utredning ske eftersom riskerna för mögel, kvalster och kemisk materialnedbrytning är stora. Dagens moderna avfuktare är tillverkade med miljötänk och de flesta behållarna är energieffektiva samtidigt som de hjälper till att skapa en balanserad fuktnivå inomhus i hemmet.

Svenska-hem

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet kan ibland förkortas till RF och användas som måttenhet. Det är ett procentuellt uttryck för att mäta den vattenhalt, eller vattenånga som det också brukar benämnas, som luften innehar i relation till den högsta möjliga nivån i luften för en bestämd temperatur. Det kan exempelvis vara i relation till maxhalten vatten i luften vid daggpunkt. En standardregel är att höga temperaturer innebär en mer vattenfylld luft än vid något mildare grader. För att veta om ett boende har hög eller låg luftfuktighet inomhus används en särskild mätare som visar halten i det rum eller utrymme där mätningen görs.

Orsaker till dålig luft i hemmet

För hög luftfuktighet i hemmet kan uppstå på grund av fler faktorer än bara fuktig luft. Faktum är att det i de flesta fall rör sig om andra bakomliggande orsaker när det kommer till skador från fukt inomhus. Dessa kan exempelvis vara fukt från intilliggande mark eller någon typ av läckage i, eller i anslutning till, det utsatta utrymmet.

När sedan dessa kombineras med fel typer av material finns stora risker att problem och skador med fukt uppkommer inomhus. Alltför låg luftfuktighet inomhus brukar mätas som under 30 % och det ger en känsla av torr och dammig miljö, något som ofta förekommer under sommaren.

Kontrollera luftfuktigheten inomhus

För att säkerställa ett boende som inte på något sätt är skadligt för hälsan eller hemmet som sådant, bör du frekvent observera allt från kondens och läckage till rena fuktfläckar. Ju tidigare en eventuell skada upptäcks inomhus, desto snabbare går det att få bukt med problemet och det är dessutom betydligt billigare. Det finns lösningar att utgå från för att underhålla och undvika risker för luftfuktighetsproblem.

Källarutrymmen kan exempelvis påverkas starkt av hög luftfuktighet under sommaren, vilket enkelt kan förebyggas med en avfuktare. Tänk även på att lukter ofta har ett ursprung som i många fall leder till en fuktskada.

Hälsorisker med mögel

Vetenskapen har bevisat att det finns tydliga hälsorisker med att vistas i utrymmen inomhus som är utsatta för fukt och mögel. Direkta hälsorelaterade symptom så som huvudvärk och slemhinneproblem kan uppstå på grund av höga halter av mögel. Ett hem som inte håller de sunda nivåerna för luftfuktighet kan dessutom vara otroligt påfrestande för allergiker, vilka kan må riktigt dåligt av mögelskadade utrymmen. Därför kan det vara viktigt att faktiskt använda mätare i de områden som är speciellt utsatta, så som tvättstuga och källare. Det finns i dagsläget många olika storlekar av avfuktare och det bör finnas någon för de allra flesta behov.