Luftfuktighetsmätare

Läs mer om luftfuktighetsmätare och deras funktion.

Vad är en luftfuktighetsmätare?

För att ta reda på inomhusklimatet i en villa, ett lägenhetshus, ett sommartorp eller en källare går det att göra vissa mätningar. Det kan spara dig och/eller din hyresvärd mycket pengar och oro. Om, eller när, du ska mäta luftfuktigheten är det den relativa luftfuktigheten som mäts, vilket görs med hjälp av en luftfuktighetsmätare även kallad hydrometer. Det du mäter är hur mycket vattenånga luften innehåller, det handlar alltså inte om vatten i flytande form. Den relativa luftfuktigheten, RF, hänger starkt ihop med temperaturen; om temperaturen sjunker så stiger RF, vilket ofta är fallet i en källare eller ett oisolerat förråd.

Det finns en rad företag som arbetar med mögelsanering, och såväl hydrometrar som luftfuktighetsmätare är lätta att få tag på. Tänk på att det kan behövas en apparat med riktigt lång sladd om det till exempel är luftfuktigheten i en krypgrund eller ett garage som ska mätas. Med hjälp av en lång sladd kan du själv vara inne i huset och följa mätningen därifrån. Det är främst två faktorer som kan ge upphov till mögelpåväxt; fukt och värme. Är det ingen jättestor skada kan du i vissa fall själv avlägsna det material som är skadat, rengöra området noggrant och sedan avfukta hela utrymmet.

När fukten är ett faktum

Om det vid mätningen visar sig att det maximala riktvärdet för relativ luftfuktighet, som i dagsläget är 75 %, överskrids bör du så snart som möjligt vidta åtgärder för att minska fukten, och sedan se till att hålla den på en jämn och lagom nivå. Det vill säga vidta förebyggande åtgärder och hitta långsiktiga lösningar så att problemet inte uppstår igen. Här är en avfuktare en sådan långsiktig lösning. Det finns olika typer av avfuktare: kondensavfuktare, krypgrundsavfuktare, sorptionsavfuktare och luftsolfångare. Det viktigaste är att den avfuktare du väljer passar för ändamålet.

Riktlinjer för RH inomhus

I en bostad bör RF (på engelska Relative Humidity, förkortas RH) ligga mellan 30–70 %. Ligger den lägre än 20–25 % kan inomhusluften upplevas som torr och då kan det bli aktuellt med en luftfuktare. Är du kvalsterallergiker kan du glädjas åt att kvalster dör om RH ligger under 40 % vintertid. Om du har däremot har en stadig inomhustemperatur på 21 grader och samtidigt, under en längre period, har ett RF på högre än 45 % bör orsaken till detta utredas. Du ska inte vistas i vare sig för hög eller för låg fuktighet under en lång period.

Vanliga symptom på fuktskada

Det första du brukar märka är lukten av fukt, den är mycket speciell och går knappast att ta miste på. Den unkna doften kan skilja sig i styrka beroende på utrymme, men tyvärr är det oftast så att fukt i en krypgrund eller en källare lätt sprider sig till hela huset och sätter sig i både möbler, kläder och textilier, med mera. Den är i princip omöjlig att bli av med utan att använda en avfuktare, alternativt att du gör en sanering. Fler tecken är imma på insidan fönster, glasytor eller speglar, bubblor i tapeter, färg och/eller puts som släpper och dåligt tryck i vattenkranen.

Vad kan du själv göra?

Utrymmen som är extra utsatta för hög luftfuktighet är våtrumsutrymmen, tvättstugor, källare och vindar. Använd näsan och det sunda förnuftet för att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuella problemområden. Kontrollera att det inte finns några skarvar i våtrumstapeten, kontrollera också element, rör, tätningslister, golvbrunnar, ventiler och kranar etcetera. Fuktskador är inte bara farliga mot hus och krypgrund, det kan också påverka din hälsa på ett mycket negativt sätt då det kan framkalla olika allergier. Det finns annat du också kan reglera för ett bättre inomhusklimat; värm huset till max 24 och minst 20 grader, investera i värmeförflyttare, inred med gröna växter och se över ventilationen.